Bất thường xương khớp

Vui lòng cho biết những triệu ứng/dấu hiệu mà con trẻ của bạn đang gặp phải:
Triệu chứng khác:
Tiền sử sanh:
Đã từng có kết quả chẩn đoán ở bệnh viện nào?
Đã được tập Phục hồi chức năng nhi ở đâu chưa?
Lý do khám *: