BS.CKI Đinh Thị Ánh

Bác sĩ Dinh dưỡng
Đơn vị công tác: Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome
Chi tiết
Thu gọn

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Năm 9/2016 - 9/2018: Học chuyên khoa cấp 1 nhi tại ĐH Y Hà Nội

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Năm 9/2013 - 7/2020: Công tác tại khoa nội nhi BVĐK huyện Thanh Oai

3/8/2020 : Bác sĩ Dinh dưỡng Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC