BS.CKI Hồ Đình Lợi
Bác sĩ Dinh dưỡng
Đơn vị công tác: Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome
Chi tiết
Thu gọn
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Đang cập nhật ...

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Đang cập nhật ...

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Đang cập nhật ...