BS.CKI Nguyễn Hoàng Huân

Bác sĩ Dinh dưỡng
Đơn vị công tác: Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome
Chi tiết
Thu gọn

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Bác sĩ Chuyên khoa I Nội Nhi

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

2015-2017 : Làm việc tại BV Nhi đồng 1

2017-2020 : Khoa Tiêu Hóa - Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố

Tháng 7/2020 - đến nay: Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC