BS.CKI Phạm Hoàng Phương

Bác sĩ Dinh dưỡng
Đơn vị công tác: Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome
Chi tiết
Thu gọn

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Năm 1988: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa nhi - Đại học Y Hà Nội năm

Năm 2003: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I - Nội khoa - Đại học Y Hà Nội

Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Nội khoa

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Công tác tại Phòng khám đa khoa Bách Khoa Hà Nội (Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng khám trong 15 năm)

Năm 2019 - nay: Bác sĩ Dinh dưỡng, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC