BS Phùng Bá Chín

Bác sĩ Dinh dưỡng
Đơn vị công tác: Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome
Chi tiết
Thu gọn

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Chứng chỉ Dinh dưỡng tiết chế

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

1988-1990: Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội

1991-2005: Làm việc tại Phòng y tế công ty cấp nước

2006-2014: Phòng khám Bảo hiểm y tế Ba Đình

2014-2019: Phụ trách chuyên môn Phòng khám chuyên khoa Nội

2020 - nay: Bác sĩ Dinh dưỡng, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC