BS.CKII Trần Thị Thanh Nga

Giám đốc Bộ phận Xét nghiệm
Đơn vị công tác: Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome

BS.CKII Trần Thị Thanh Nga có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xét nghiệm nói chung và lĩnh vực Vi sinh nói riêng. Bên cạnh đó, bác sĩ Trần Thị Thanh Nga thường xuyên tham gia giảng dạy thực hành cho sinh viên tại Đại học Y Dược TP.HCM, hướng dẫn luận văn Nội trú, chuyên khoa I, Thạc sĩ, cử nhân cho Trung tâm đào tạo và các bệnh viện phía Nam.

Về Nghiên cứu báo cáo khoa học, bác sĩ Trần Thị Thanh Nga đã thực hiện nhiều nghiên cứu và hợp tác trong nước (Đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Sở, cấp Cơ sở..) và nước ngoài. Hơn 70 đề tài báo cáo ở các hội nghị và đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, hơn 30 đề tài hợp tác nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí nước ngoài.

Thường xuyên tham gia và chủ trì các hội nghị Truyền Nhiễm Toàn Quốc, hội nghị Tiết Niệu… báo cáo tại các hội nghị Truyền Nhiễm, Hồi sức Cấp cứu và Chống độc, Hô hấp, Tiết niệu, Ngoại khoa, Vi sinh lâm sàng, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Hội nghị khoa học tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Cần Thơ, các bệnh viện Tỉnh phía Nam…

Chi tiết
Thu gọn

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Tốt nghiệp Y khoa, CKI, CKII Tại Đại Học Y Dược TP.HCM

Tham gia chương trình ghép thận

Tham gia chương trình quản lý bệnh Lao hợp tác với CDC

Tham gia chương trình nghiên cứu các bệnh Nhiệt đới tại Việt Nam với Đại học Amsterdam Hà Lan

Tham gia chương trình chống Lao Quốc gia

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

1993 – 2018: làm việc tại khoa Vi Sinh, bệnh viện Chợ Rẫy. Nguyên Trưởng Khoa Vi Sinh bệnh viện Chợ Rẫy, Chuyên gia Vi sinh lâm sàng, phụ trách chuyên môn về Vi sinh lâm sàng, bệnh viện Chợ Rẫy, P. Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng TP.HCM

2018 – 2020: Cố vấn điều hành khoa Xét Nghiệm, P. Chủ tịch Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn bệnh viện Tim Tâm Đức.

Nguyên Thành viên trong chương trình giám sát kháng sinh Bộ Y tế

Chuyên gia Vi sinh lâm sàng, phụ trách chuyên môn về Vi sinh lâm sàng, bệnh viện Chợ Rẫy; thành viên trong chương trình giám sát kháng sinh BVCR

Phó Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng TP.Hồ Chí Minh

2020 – nay: Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, TP.HCM, Giám đốc Bộ phận Xét nghiệm, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Bác sĩ Ưu tú

Bằng khen của Thủ Tướng

Bằng khen của Bộ Y tế

Nguyên thành viên trong chương trình giám sát kháng sinh Bộ Y tế

Nguyên Thành viên trong ban soạn thảo quy trình xét nghiệm của Bộ Y Tế

Phó Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng TP.Hồ Chí Minh

CÁC BÀI VIẾT CHUYÊN KHOA
Ven trẻ rất nhỏ, thậm chí không nhìn thấy ven hay do trẻ sợ hãi, không chịu hợp tác khiến việc lấy mẫu máu xét nghiệm gặp khó khăn. Nhiều bậc phụ huynh xót con...