ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ThS Khoa Học Thể Thao Phạm Thanh Nghị
Trưởng bộ phận Hướng dẫn vận động và Tập luyện thể thao
Ths.BS Nguyễn Thụy Song Hà
Giám đốc chuyên môn Y học Thể thao - Vận động