ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Ths.BS Nguyễn Thụy Song Hà
Giám đốc chuyên môn Y học Thể thao - Vận động
ThS Khoa Học Thể Thao Phạm Thanh Nghị
Trưởng bộ phận Hướng dẫn vận động và Tập luyện thể thao