ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ThS.BS Bùi Ngọc An Pha
Giám đốc Y khoa
TTND.BS.CKII Đinh Thị Kim Liên
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS.CKI Phạm Mạnh Hoàn
Thành viên Hội đồng Y khoa
TTƯT.BS.CKII Hoàng Thị Tín
Cố vấn chuyên môn
ThS.BS Lê Minh Trung
Trợ lý Giám đốc Y khoa
ThS.BS Nguyễn Tâm Trung
Bác sĩ Dinh dưỡng
Ths.BS Nguyễn Anh Duy Tùng
Trợ lý Giám đốc Y khoa
1 2 3 5