Co xương khớp Người lớn

Lý do khám *
Bệnh lý được chẩn đoán trước đây (nếu có)
Tình trạng, triệu chứng của khách hàng *
Kết quả điều trị (thuốc, luyện tập,khác) *