Phòng tránh té ngã cho người cao tuổi

Các bệnh sàng lọc (nếu có)
Vui lòng cho biết các triệu chứng hoặc các bệnh lý mà quý khách hàng đang mắc phải: