Tư vấn cải thiện tình trạng rách sụn chêm, thoái hóa khớp gối?

Tôi bị thoái hóa khớp gối, rách sụn chêm gối phải, đi lại khó khăn, xin bác sĩ cho lời khuyên.