BS Nguyễn Thị Mai Ngọc
Trưởng Bộ phận Tiết chế miền Nam
Đơn vị công tác: Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome
Chi tiết
Thu gọn
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC