ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ThS.BS Bùi Ngọc An Pha
Giám đốc Y khoa
TTND.PGS.TS.BS Lê Bạch Mai
Giám đốc Y khoa miền Bắc
TS.BS Đào Thị Yến Phi
Cố vấn chuyên môn
TTƯT.TS.BS Phạm Thị Thu Hương
Bác sĩ Trưởng Nutrihome Trường Chinh
ThS.BS Trần Thị Hồng Loan
Bác sĩ Dinh dưỡng
ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng
Trợ lý Giám đốc Y khoa
BS.CKI Phạm Đỗ Uyên
Bác sĩ Trưởng Nutrihome Hoàng Văn Thụ
BS.CKI Phạm Mạnh Hoàn
Thành viên Hội đồng Y khoa
TTƯT.ThS. Tô Thị Điền
Giám đốc Điều dưỡng
TTƯT.BS.CKII Hoàng Thị Tín
Cố vấn chuyên môn
TS.BS Trần Quốc Cường
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS.CKI Phạm Hoàng Phương
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS.CKI Lưu Thị Ngọc Hương
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS.CKI Nguyễn Hoàng Huân
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS Phạm Thị Dung
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS Trần Thị Trà Phương
Bác sĩ Dinh dưỡng