ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ThS.BS Bùi Ngọc An Pha
Giám đốc Y khoa
TTƯT.PGS.TS.BS Lê Bạch Mai
Giám đốc Y khoa miền Bắc
TS.BS Đào Thị Yến Phi
Cố vấn chuyên môn
BS.CKI Phạm Mạnh Hoàn
Thành viên Hội đồng Y khoa
TTƯT.ThS. Tô Thị Điền
Giám đốc Điều dưỡng
TTƯT.BS.CKII Đinh Thị Kim Liên
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS.CKII Trần Thị Thanh Nga
Giám đốc Bộ phận Xét nghiệm
Ths.BS Nguyễn Thụy Song Hà
Giám đốc chuyên môn Y học Thể thao - Vận động
Ths Lý Nguyên Thạch
Trưởng Bộ phận Xét nghiệm
ThS.BS Lê Việt
Bác sĩ Y học Thể thao - Vận động
ThS.BS Lê Minh Trung
Trợ lý Giám đốc Y khoa
BS.CKI Nguyễn Hoàng
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS.CKI Hồ Đình Lợi
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS.CKI Lưu Thị Ngọc Hương
Bác sĩ Dinh dưỡng