BS Pham Thị Cúc
Bác sĩ Dinh dưỡng
Đơn vị công tác: Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome
Chi tiết
Thu gọn
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC