Điều khoản sử dụng

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NUTRIHOME.VN

Khi sử dụng trang web này là bạn đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi!

Trang web Nutrihome.vn của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome có thể được sửa đổi và cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ khi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web Nutrihome.vn đồng nghĩa bạn chấp nhận những thay đổi này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome

Những nội dung của trang web Nutrihome.vn như văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin và những tài nguyên khác trên trang web Nutrihome.vn (“Nội dung”) chỉ dành cho những mục đích thông tin. Nội dung không được xem như thay thế cho những lời khuyên y tế, chẩn đoán hay điều trị. Khi có bất kỳ câu hỏi liên quan đến tình huống y khoa, hãy luôn tìm đến lời khuyên của bác sĩ hoặc các cơ quan y tế có thẩm quyền. Đừng bao giờ bỏ qua hay trì hoãn việc tìm đến những lời khuyên của chuyên gia y tế chỉ vì bạn đọc được thông tin trên trang web Nutrihome.vn.

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome và các trang web của chúng tôi không đưa ra chẩn đoán y khoa, điều trị hay lời khuyên.

Nếu cho rằng mình đang trong tình huống y tế khẩn cấp, gọi ngay cho cấp cứu 115. Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome không khuyến khích hay chứng thực bất kỳ xét nghiệm, bác sĩ, sản phẩm, quy trình, ý kiến, hay các thông tin được đề cập trên trang web. Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm nếu phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome, nhân viên của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome, những người khác xuất hiện trên trang web theo lời mời của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome hoặc những khách truy cập khác vào trang web.

Sử dụng nội dung

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome cho phép bạn được toàn quyền xem và tải về những tài liệu trên trang web Nutrihome.vn. của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại nếu bạn đính kèm thông báo bản quyền ở cuối tài liệu đó, ví dụ “©2022, Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome” và các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu tài sản khác được đề cập trong phần Nội dung. 

Bất kỳ quy tắc đặc biệt nào đối với việc sử dụng một số phần mềm nhất định và các mục khác có thể truy cập được trên trang Nutrihome.vn, có thể được nhắc đến ở những phần khác trên trang web và được kết hợp vào Điều khoản và Điều kiện này để người dùng tham khảo.

Nội dung được bảo vệ bản quyền bởi luật pháp Việt Nam. Quyền Nội dung vẫn thuộc về Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome hoặc các bên cấp phép của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, độc quyền nhãn hiệu và các luật khác. Nội dung và các tính năng có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo theo quyết định biên tập của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome. Tất cả những quyền lợi không được đề cập ở đây hoàn toàn thuộc về Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome và các bên cấp phép.

Nếu vi phạm những Điều khoản và Điều kiện này, quyền sử dụng Nội dung của bạn sẽ bị thu hồi và bạn phải tiêu hủy bất cứ bản sao Nội dung nào được lấy từ trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm pháp lý của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome và những bên cấp phép

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web và Nội dung của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome.

Khi sử dụng trang web Nutrihome.vn, thông tin sẽ được chuyển qua một trung gian có thể nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome và các nhà cung cấp của chúng tôi. Theo đó, Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến sự chậm trễ, thất bại, gián đoạn, hay hư hỏng của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin được truyền đi trong quá trình sử dụng trang web Nutrihome.vn.

Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome, những bên cấp phép không đưa ra tuyên bố hay đảm bảo những điều sau: Tính chính xác, đáng tin cậy, hoàn chỉnh, tính cập nhật hay tính kịp thời của Nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, hay phương thức giao tiếp được cung cấp thông qua việc sử dụng trang web Nutrihome.vn hay trên các trang web khác của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome.

Trong mọi trường hợp, Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome, bên cấp phép hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang Nutrihome.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và do hậu quả, thương tích cá nhân/chết oan, mất đi lợi nhuận, hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) do sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web Nutrihome.vn hoặc Nội dung, cho dù dựa trên đảm bảo, hợp đồng, sai phạm hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác và Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome, bên cấp phép, nhà cung cấp, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang Nutrihome.vn đều được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích cá nhân nào, kể cả trường hợp tử vong do sử dụng hoặc lạm dụng trang web hoặc Nội dung. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hoặc Nội dung phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày sự việc dẫn đến hành động đó xảy ra. Các biện pháp khắc phục theo Điều khoản và Điều kiện này được dành riêng và chỉ giới hạn đối với những biện pháp được quy định rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện này.

Quảng cáo, Tìm kiếm và Đường dẫn đến các trang web khác

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome có thể cung cấp những đường dẫn đến trang web của những bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể lựa chọn những trang web để đưa ra câu trả lời ưu tiên cho cụm từ tìm kiếm của bạn. Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome không khuyến khích và xác thực những nội dung từ trang web của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của những trang được liên kết, những trang nằm trong khuôn khổ của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome, các trang của bên thứ ba được cung cấp dưới dạng kết quả tìm kiếm của bên thứ ba và không đưa ra tuyên bố nào về nội dung hay tính chính xác của chúng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web bên thứ ba của mình và tuân thủ các điều kiện và điều khoản sử dụng của những trang đó. Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome không xác thực bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hay phương pháp điều trị nào được nhắc đến trên trang web của chúng tôi, nếu có. 

Bồi thường

Bạn phải đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome, viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và các nhà cung cấp của chúng tôi không chịu bất cứ tổn hại nào từ các khiếu nại, hành vi hay yêu cầu, trách nhiệm và hòa giải, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán của các cáo buộc do bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Giới thiệu chung

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome có trụ sở tại Hà Nội – thủ đô của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Các quy định sau đây tồn tại cho tới thời điểm khi thỏa thuận này hết hạn hoặc được chấm dứt vì bất kỳ lý do như: trách nhiệm pháp lý, ý kiến của người dùng, bồi thường, thẩm quyền xét xử và thỏa thuận chung.

Phạm vi quyền hạn

Bạn cần đồng ý rằng thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay bất cứ vấn đề nào với Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome hoặc trang web của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome là của tòa án nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bạn cũng cần đồng ý thực thi thẩm quyền cá nhân tại tòa án của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nếu có liên quan tới bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm bất kỳ khiếu nại liên quan đến Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cấp trên, ban giám đốc, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

Các Điều khoản và Điều kiện này do pháp luật nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chi phối mà không liên quan đến những mâu thuẫn với các nguyên tắc luật pháp nước này. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng Điều khoản và Điều kiện này không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại trong Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không bỏ qua bất kỳ các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được xem như tiếp tục bỏ qua những điều khoản hay điều kiện này hay bất kỳ điều khoản hay điều kiện khác

Thông báo và quy trình gỡ bỏ nội dung trên trang Nutrihome.vn, những vấn đề liên quan đến đại lý bản quyền

Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu mà bạn truy cập vào hay tài liệu từ trang web vi phạm bản quyền của mình, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ hay truy cập để xem xét kỹ càng hơn những nội dung từ trang web bằng cách liên hệ với đại lý bản quyền của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome (chi tiết liên lạc sẽ được nói rõ ở phần cuối) và cung cấp các thông tin sau:

  1. Xác định nội dung đã được đăng ký bị vi phạm bản quyền theo quan điểm của bạn. Vui lòng mô tả nội dung và nếu có thể thì cung cấp thêm một bản sao hoặc nguồn (ví dụ URL) bản quyền nội dung.
  2. Xác định tài liệu vi phạm bản quyền theo quan điểm của bạn và vị trí của nó. Vui lòng mô tả tài liệu và cung cấp cho chúng tôi URL hay bất kỳ thông tin cần thiết khác để xác định vị trí của tài liệu.
  3. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn nếu có.
  4. Tuyên bố rằng bạn tin chắc việc sử dụng các tài liệu bị khiếu nại này không được phép của chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc pháp luật.
  5. Tuyên bố rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và cho thấy “bạn nhận thức được hình phạt về tội khai man”, bạn chính là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu bản quyền để thực hiện khiếu nại này.
  6. Chữ ký hoặc ký hiệu có giá trị tương đương chữ ký từ người giữ bản quyền hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

Đại lý về các vấn đề liên quan đến bản quyền trên trang web như sau:

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome

Gửi tới: Bộ phận pháp chế

Địa chỉ:

Số 180 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, xét theo từng trường hợp, Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome duy trì thực hiện chính sách chấm dứt các thuê bao và tài khoản của trang web nếu thuê bao và tài khoản ấy vi phạm nhiều lần.

Thỏa thuận hoàn chỉnh

Trừ khi được quy định trong một thông báo hợp pháp cụ thể trên trang web của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome, các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome chính là những nhân tố cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome cho việc sử dụng trang web và nội dung của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Chúng tôi hy vọng Nutrihome.vn dễ dàng sử dụng và có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc nhận xét nào về trang web, bao gồm bất cứ thông báo về các đường dẫn không hoạt động, hãy gửi thông tin đến chúng tôi bằng cách sử dụng Mẫu đơn Liên hệ gửi đến Hà Nội – Việt Nam theo địa chỉ: Bộ phận pháp chế của Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutrihome, số 180 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.