ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

BS Trần Thị Trà Phương
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS.CKI Nguyễn Thị Mai Ngọc
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS Phạm Thị Cúc
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS.CKI Đinh Thị Ánh
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS.CKI Nguyễn Thị Thanh
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS.CKI Trần Thị Mộng Linh
Bác sĩ Dinh dưỡng
BS.CKI Phạm Đỗ Uyên
Bác sĩ Trưởng Nutrihome Hoàng Văn Thụ