ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

BS.CKI Nguyễn Thị Thanh
Bác sĩ Dinh dưỡng
TTND.BS.CKII Đinh Thị Kim Liên
Bác sĩ Dinh dưỡng