Trung tâm Dinh dưỡng – Y học Vận động Nutrihome có bao nhiêu cơ sở?

Câu hỏi:

Trung tâm Dinh dưỡng – Y học Vận động Nutrihome có bao nhiêu cơ sở?

Câu trả lời:

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng – Y học Vận động Nutrihome hiện có mặt tại TP.HCM và Hà Nội và đang tiếp tục mở rộng đến các tỉnh thành cả nước. Khách hàng có thể tìm địa chỉ các Trung tâm Dinh dưỡng – Y học Vận động Nutrihome tại đây.