Xét nghiệm ở nơi khác và muốn đến Nutrihome để được tư vấn thực đơn mà không cần khám có được không?

Câu hỏi:

Tôi đã có kết quả khám, xét nghiệm ở nơi khác và muốn đến Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome để được tư vấn thực đơn mà không cần khám được không?

Câu trả lời:

Anh/chị có thể mang các kết quả khám chuyên khoa đã thực hiện ở nơi khác đến Nutrihome để các kỹ sư tiết chế thiết kế thực đơn dinh dưỡng cho mình. Tuy nhiên, nếu chưa có đủ các thông tin cần thiết để xây dựng thực đơn cho hiệu quả, kỹ sư tiết chế sẽ hướng dẫn Anh/chị đến gặp bác sĩ để được khám, tư vấn và chỉ định thêm các xét nghiệm, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phân tích thành phần cơ thể… cần thiết. Điều này giúp củng cố thêm cơ sở khoa học chính xác cho quá trình thiết kế thực đơn dinh dưỡng hiệu quả hơn.