Tôi đi tái khám trễ so với lịch hẹn có ảnh hưởng đến quá trình điều trị không?

Câu hỏi:

Tôi đi tái khám trễ so với lịch hẹn có ảnh hưởng đến quá trình điều trị không?

Câu trả lời:

Việc tái khám đúng hẹn rất cần thiết cho quá trình điều trị tất cả các loại bệnh nói chung và điều trị bệnh lý dinh dưỡng nói riêng. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể đến đúng ngày theo lịch hẹn, khách hàng có thể đến sớm hơn một vài ngày để bác sĩ có thể thăm khám, điều chỉnh các chỉ định cho phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả điều trị.