Khi đi khám tại Trung tâm Dinh dưỡng, tôi có cần đem theo hồ sơ bệnh án trước đó không?

Câu hỏi:

Khi đi khám tại Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, tôi có cần đem theo hồ sơ bệnh án trước đó không?

Câu trả lời:

Trong lần đầu tiên thăm khám tại Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, Anh/chị có thể mang theo các giấy tờ liên quan bệnh án hiện có để bác sĩ xem và có căn cứ chẩn đoán chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí xét nghiệm không cần thiết. Trường hợp tái khám tại Nutrihome, Anh/chị không cần mang theo hồ sơ bệnh án nữa vì tất cả các thông tin thăm khám trước đó đã được lưu trữ trên hệ thống thông tin khách hàng của Nutrihome.