20 tháng nặng 8,5kg biếng ăn, phải làm sao?

Con gái em 20 tháng nặng có 8,5kg thôi, bé rất lười ăn, tới bữa lại hay nôn ói nhất là những món có trứng, nên cả nhà không ai dám ép ăn nhiều. Bạn bè em khuyên ở giai đoạn này bé hay biếng ăn, cứ cố gắng động viên con một thời gian, nhưng em rất nản vì đến bữa là như một cuộc chiến. Em có nên đưa con đi khám không ạ? Xin bác sĩ cho lời khuyên.