Bài tập tăng cường thể lực, giúp trẻ cứng cáp hơn

Bé em dưới 10 tháng, chưa biết đi thì có bài tập vận động gì em có thể cho bé tập để cho bé cứng cáp khỏe mạnh hơn không bác sĩ?