Bất dung nạp đường lactose và dị ứng đạm sữa bò nên kiêng gì?

Bác sĩ cho e hỏi bé em bị bất dung nạp đường lactose và dị ứng đạm sữa bò thứ phát sau khi viêm ruột, bé 15 tháng, bú mẹ và ăn dặm thì nên kiêng gì ạ. Bé đi ngoài phân chua sống lâu ngày rồi và không chịu uống sữa thủy phân. Em cảm ơn bác sĩ.