Cách tập cho trẻ nhanh biết đi

Thưa bác sĩ, bé nhà tôi 12 tháng rồi vẫn không chịu đi, bé vẫn bò và rất nhát khi đứng. Xin hỏi giờ có cách nào để tập cho bé chịu đi và nhanh biết đi không bác sĩ?