Dấu hiệu của trẻ tăng đông giảm chú ý

Bé em sinh non 34 tuần, giờ được 16m. Chưa biết nói. Cho uống sữa biết măm măm, bảo nói cá bé nói theo cá cá. Thi thoảng có pa pa. Dạy bé nói bé không nói theo mà chỉ khi nào thích bé mới nói. Bé không đi nhón gót, biết chỉ tay ngón trỏ. Em thấy bé nhận thức được. Nhưng sao bé không tập trung được. Bé không biết lạ ai cả, ai bế cũng theo. Cứ đặt xuống đất là bé chạy, chạy xung quanh mà gọi bé không quay đầu, không đáp ứng. Hay khi bé chơi, nghịch bát cơm, gọi thế nào bé cũng không phản ứng gì. Trừ lúc ngủ ra thì lúc nào bé cũng chạy khắp nơi, xó xỉnh. Dạy bé không nghe lời. Bác sĩcho em hỏi đó có phải là biểu hiện của tăng động giảm chú ý không ạ? E lo quá.